02/01/2014 - 00:05
Instytut Rozwoju Energii Odnawialnej

Czysta woda

ENERGIA FAL MORSKICH

Ludzkość cały czas prześciga się w odnajdywaniu coraz to nowszych źródeł energii odnawialnej. Niedziwne zatem, że zainteresowania z tej dziedziny oscylują głównie wokół wody i jej wszechstronnego wykorzystania. I tak oto postanowiono zająć się konkretnie pozyskiwanie energii z fal morskich, które definiuje się jako ruch cząsteczek wody po orbitach kołowych wywołany działaniem wiatru, który poprzez tarcie porusza wodną taflę.

więcej
02/01/2014 - 16:33
Instytut Rozwoju Energii Odnawialnej

Biomasa

PELETYZACJA – NAJBARDZIEJ EFEKTYWNY SPOSÓB OBRÓBKI BIOMASY

Zanim biomasa pochodzenia roślinnego stanie się paliwem, trzeba ją poddać szeregowi działań. Np. peletyzacji, w wyniku której otrzymuje się jeden z najbardziej popularnych i uniwersalnych rodzajów biomasy – pelety, których wytwarzanie zostanie pokrótce przedstawione. Wcześniej jednak kilka słów o najlepszych źródłach zielonej energii.

więcej

Nasze cele

Bregus jest firmą liderem w produkcji urządzeń high-tech. Aktywnie uczestniczymy w rozwoju sektora energii odnawialnej i wprowadzaniu nowych technologii produkcyjnych. Polityka firmy jest zgodna z zasadami przyjętymi na szczycie Unii Europejskiej i dyrektywami wspólnotowymi, które zwiększają udział odnawialnych źródeł energii (do 20% wszystkich członków UE) do końca 2020 r.

Nasz zespół

Nasza firma jest zespołem wyszkolonych inżynierów i menedżerów. Nasze doświadczenie pozwala nam skutecznie reagować poprzez dostosowywanie się do zmieniającego się warunków nowoczesnej technologii. Współpraca z firmami krajowymi i zagranicznymi daje nam możliwość usprawnienia procesów produkcyjnych. Lab Bregus

02/04/2014 - 15:16
Instytut Rozwoju Energii Odnawialnej

Energia wiatru

PLANY ROZWOJU SEKTORA OŹE W EUROPIE

 Kontrowersyjny pomysł powstawania kolejnych elektrowni napędzanych siłą wiatru na terenach Europy Środkowo- Wschodniej, zostaje sukcesywnie wdrażany w życie za sprawą pomocy ze strony portugalskiego koncernu deweloperskich farm wiatrowych na świecie. EDP Renovaveis działający prężnie w sektorze OZN planuje kolejne inwestycje wiatrowe i fotowoltaiczne. Joao Neto, dyrektor zarządzający w korporacji EDP przekonuje, że tworzenie farm wiatrowych w Rumunii oraz Polsce jest opłacalnym przedsięwzięciem.

więcej
02/04/2014 - 13:38
Instytut Rozwoju Energii Odnawialnej

Energia geotermalna

ENERGIA Z WNĘTRZA ZIEMI

Nasza planeta ciągle ukrywa przed nami swoje naturalne zasoby, jednak człowiek XXI w. osiągnął tak zaawansowany poziom wiedzy, że i te tajniki potrafi zgłębić. I tak oto w swoich poczynaniach dotarł już do jej wnętrza, gdzie odnalazł ekologiczne źródło energii, a mianowicie energię geotermalną.

więcej
02/03/2014 - 16:26
Instytut Rozwoju Energii Odnawialnej

Energia słoneczna

PRĄD I GAZ DROŻEJE! SPRAWDŹ JAK PŁACIĆ MNIEJ

Ogrzanie ciepłej wody i budynku, na chwilę obecną, stanowi największą część kosztów utrzymania domu. Dla nas konsumentów stanowi to ważny element naszego budżetu domowego. Dlatego należałoby się zastanowić, w jaki sposób ograniczyć koszty eksploatacyjne, a jednocześnie zachować komfort życia?

więcej
NAJNOWSZE PRODUKTY