Pure water

Instytut Rozwoju Energii Odnawialnej

Energia wody wraz z innymi odnawialnymi źródłami energii, takimi jak: energia wiatru, energia słoneczna, energia geotermalna, energia biomasy, mogą stać się alternatywą dla nieodnawialnych źródeł energii, gdyż nie zanieczyszczają, a chronią otaczające środowisko.

Dostęp do tańszych źródeł energii w sposób istotny podwyższa jakość życia ludności w krajach rozwijających się i stwarza warunki do wzrostu i rozwoju ekonomicznego.

W większości przypadków, scentralizowane systemy oczyszczające wodę z wodociągów nie gwarantują odpowiedniej jakości wody. Jednym ze sposobów podwyższenia jakości wody z systemów zaopatrzenia, a także wody z odwiertów jest jej oczyszczanie przez domowe systemy filtracji. 

Filtry do wody różnią się przeznaczeniem, metodami oczyszczania wody, wydajnością i kosztem. Każdy kupujący może wybrać dla siebie taki system filtracji wody, który oczyści wodę wodociągową do sanitarno-epidemiologicznych norm i indywidualnych wymagań człowieka.

Woda jest źródłem życia. Żeby zapewnić odpowiednie fizyczne i chemiczne właściwości wody, istnieją różne sposoby oczyszczania jej. Bardzo często woda dostępna z podziemnych źródeł (ma wysoką zawartość żelaza i manganu), czy też woda w naszych domach płynąca z wodociągów (wysoka twardość wody i nieprzyjemny zapach) nie posiadają odpowiedniej jakości pozwalającej na jej spożywanie. Domowe filtry wody i zmiękczacze są koniecznym urządzeniem do oczyszczania wody. Filtry, zmiękczacze i odżelaziacze wody są optymalnym rozwiązaniem dla poprawy jakości wody. Filtrowana woda szczególnie zalecana jest dla dzieci, kobiet w ciąży, osób z osłabionym systemem immunologicznym i osób starszych. Nabycie filtra i zmiękczacza do wody to przede wszystkim 100% pewność co do jakości wody i zdrowy styl życia.

PRODUCTS
  • Bregus Alkaline-Redox
  • Bregus® Alkaline-Redox GP
  • Bregus® ProTech 75R
  • Bregus® ProTech 75RG
  • Filtr prysznicowy Bregus z KDF
  • Bregus® Classic Silver RO7

People are forever trying to find new sources of renewable energy, so it isn’t surprising that they are especially interested in water and its versatility. Accordingly, much effort has been directed into obtaining energy from tidal and wave power, which are defined as circular movements of water molecules caused by wind that moves water surface through friction.