Biomasa

Instytut Rozwoju Energii Odnawialnej

The development of the field of Green Chemistry has proceeded through a set of remarkable technological advances over nearly two decades. While one of the Twelve Principles of Green Chemistry is devoted to ensuring that all feedstocks for both materials and energy are renewable rather than depleting, it is actually the case that the pursuit of the bio-based energy and material economy will rely on all of the principles of Green Chemistry and Green Engineering. Through the adoption of these design frameworks as a holistic system rather than individual criteria, biofuels and biomaterials will be sustainable both for the planet as well as for profits.

Wychodząc naprzeciw ciągłej eksploatacji Ziemi, naukowcy i inżynierowie starają się znaleźć nowe źródła energii odnawialnej. W szczególności zainteresowani są wodą i jej wszechstronnością. Wiele badań i projektów zmierza do pozyskiwania energii ze strumyków, rzek i energii falowej, które są określone jako okrągłe ruchy cząsteczek wody, spowodowane wiatrem, który przemieszcza powierzchnię wody poprzez tarcie.