Biomasa

Instytut Rozwoju Energii Odnawialnej

The development of the field of Green Chemistry has proceeded through a set of remarkable technological advances over nearly two decades. While one of the Twelve Principles of Green Chemistry is devoted to ensuring that all feedstocks for both materials and energy are renewable rather than depleting, it is actually the case that the pursuit of the bio-based energy and material economy will rely on all of the principles of Green Chemistry and Green Engineering. Through the adoption of these design frameworks as a holistic system rather than individual criteria, biofuels and biomaterials will be sustainable both for the planet as well as for profits.

Ludzie zawsze starają się znaleźć nowe źródła energii odnawialnej, więc nie jest zaskoczeniem, że są szczególnie zainteresowani wodą i jej wszechstronnością. W związku z tym wiele wysiłków zmierzało do pozyskiwania energii z potoku i energii falowej, które są określone jako okrągłe ruchy cząsteczek wody spowodowane przez wiatr, które przemieszczają powierzchnię wody przez tarcie.