Wind energy

Instytut Rozwoju Energii Odnawialnej

Zastosowanie elektrowni wiatrowych do wytwarzania energii elektrycznej-to jeden ze sposobów wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym przypadku energii wiatru. Energię  elektryczną otrzymywaną  przy pomocy wiatru uważa się za ekologicznie czystą, ponieważ podczas jej produkcji do atmosfery nie dostają się szkodliwe substancje, jak odbywa się to w procesie spalania paliwa kopalnego. Nie bez znaczenia jest także estetyczny argument-turbiny wiatrowe lepiej harmonizują z otaczającym pejzażem, niż np. dymiące kominy. Ogromnym walorem energii elektrycznej otrzymanej przy pomocy elektrowni wiatrowych jest jej stała, niska cena. Generatory wiatrowe zmieniają energię kinetyczną wiatru w mechaniczną przejawiającą się  w obrotach wirnika. W zależności od ustawienia osi rotora turbiny wiatrowe dzielą się na dwa typy: turbiny z poziomą i pionową osią obrotu. Pierwszy typ turbin jest najbardziej rozpowszechniony, składa się z wysokiej wieży zakończonej wirnikiem. Wirnik ma wygląd śmigła i składa się z trzech łopat, chociaż może  być ich mniej  i więcej  w zależności od rozmiaru śmigła. Do otrzymania maksymalnej efektywności , turbina wiatrowa powinna być zwrócona do  kierunku wiatru, a samo rozmieszczenie urządzenia nie ma znaczenia. Dzięki rozwojowi technologicznemu energetyka wiatrowa w Europie przyjęła pozycję lidera jako źródło alternatywnej energii. Ogólna liczba ustawionych turbin wiatrowych w Europie wykorzystuje 142 kWh energii elektrycznej w ciągu roku, co stanowi 4,2 % zapotrzebowania UE na energię elektryczną.

People are forever trying to find new sources of renewable energy, so it isn’t surprising that they are especially interested in water and its versatility. Accordingly, much effort has been directed into obtaining energy from tidal and wave power, which are defined as circular movements of water molecules caused by wind that moves water surface through friction.