CZYSTA WODA – ŹRÓDŁO ENRGII I ŻYCIA

01/31/2014 - 23:37
Instytut Rozwoju Energii Odnawialnej

Czy zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo potrzebna w naszym życiu jest woda? Jak często odkręcamy kran i zastanawiamy się, ile wody marnujemy podczas codziennych czynności? A przecież są takie kraje gdzie dostęp do wody i jej jakość dyktuje przebieg każdego dnia. Nie rzadko szklanka czystej wody może być na wagę życia. Program uzdatniania i filtracji wody oraz wykorzystania jej potencjału energetycznego może poprawić życie wielu milionom.

Liderem w wykorzystywaniu energii wodnej jest Norwegia. Uzyskuje się tam 98% energii elektrycznej z energii spadku wody. Polska dla porównania wykorzystuje swoje zasoby energetyczne jedynie w 12%. Norwegia stawia jednak nie tylko na efektywność energetyczną. Równie ważna jest jakość wody. Dlatego też Norwegia wspiera programy uzdatniania i filtracji wody.

W Afryce, kiedy rodzice nie mają czym napoić swoje dziecko pozostaje im tylko jedno wyjście: muszą znaleźć wodę. Od tego, czy będzie ona czysta czy brudna zależy, czy ich dziecko przeżyje.

Czysta woda to przede wszystkim życie i zdrowie. Co roku z braku dostępu do filtrowanej wody umiera 2 miliony ludzi. Życie i zdrowie tracą przede wszystkim dzieci. Organizmy najmłodszych nie mają wystarczająco dużo siły, aby bronić się przed zarazkami i chorobami znajdującymi się w brudnej wodzie. Gdyby udało im się zapewnić dostęp do czystej, przefiltrowanej wody, liczba chorych dzieci w szpitalach w krajach rozwijających się zmniejszyłaby się o połowę. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ocenia, że każdy dolar zainwestowany w poprawę warunków wodnych i sanitarnych zwróciłby się ośmioma dolarami dodatkowych zysków.

Wydaje się, że problem czystości wody dotyczy przede wszystkim Afryki. Takie postrzeganie sprawy jest krótkowzroczne i powierzchowne. Świat, w którym żyjemy już dawno przestał być od siebie niezależny. Dziś jest siatką wzajemnych powiązań. Żyjemy w globalnej wiosce, w której poszczególne państwowa i ich społeczeństwa są ze sobą powiązane. Problemy społeczne i ekologiczne zyskują wymiar globalny. Brak dostępu do czystej wody pitnej może dotknąć każdego mieszkańca Ziemi. Także w Europie czy Ameryce nie powinniśmy lekceważyć tego zagrożenia. Dlatego tak ważne jest wspieranie programów dbania o uzdatnianie wody pitnej.

Dostęp do wody pitnej jest nieodzownym warunkiem prawidłowego rozwoju społeczeństw. Chcąc skutecznie walczyć z chorobami, głodem, biedą, brakiem wykształcenia, nierównościami społecznymi, musimy zapewnić wszystkim dzieciom dostęp do czystej wody.

PRODUKTY
  • Bregus Alkaline-Redox
  • Bregus® Alkaline-Redox GP
  • Bregus® ProTech 75R
  • Bregus® ProTech 75RG
  • Filtr prysznicowy Bregus z KDF
  • Bregus® Classic Silver RO7

Ludzie zawsze starają się znaleźć nowe źródła energii odnawialnej, więc nie jest zaskoczeniem, że są szczególnie zainteresowani wodą i jej wszechstronnością. W związku z tym wiele wysiłków zmierzało do pozyskiwania energii z potoku i energii falowej, które są określone jako okrągłe ruchy cząsteczek wody spowodowane przez wiatr, które przemieszczają powierzchnię wody przez tarcie.