ELEKTROWNIE WIATROWE I FARMY WIATROWE - UJARZMIĆ SIŁĘ WIATRU

02/04/2014 - 14:51
Instytut Rozwoju Energii Odnawialnej
ВIТРЯНI ТУРБIНИ ТА ВIТРЯНI ФЕРМИ - ВИКОРИСТАННЯ СИЛИ ВІТРУ

Elektrownie wiatrowe, farmy wiatrowe oraz przydomowe turbiny wiatrowe mogą wytworzyć energię elektryczną tańszą nawet o ponad 30% od tradycyjnej energii pochodzącej z wydobycia i spalania węgla, dodatkowo nie szkodząc przy tym środowisku naturalnemu.

Upubliczniony ostatnio raport z badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych przedstawia w twardych liczbach korzyści, które niosą ze sobą inwestycje w odnawialne źródła energii. Wynika z niego, że czysta energia wytwarzana siłą wiatru może być tańsza nawet ponad 30% od tradycyjnej energii uzyskiwanej z węgla. Jak wyczytamy w raporcie, średni koszt wyprodukowania jednej megawatogodziny (MWh) w tradycyjnej technologii węglowej wynosi 133$, podczas gdy średni koszt jednej MWh uzyskany z czystej technologii wiatru wynosi jedynie 91,19$. Zwrot z inwestycji w elektrownie wiatrowe i turbiny wiatrowe nie jest więc wyłącznie ekologiczny, ale przede wszystkim ekonomiczny.

Badania Amerykanów nie pozostają w odosobnieniu. Publikacja naukowców z Politechniki Federalnej w Zurychu (ETH Zürich) w miesięczniku Nature Climate Change dowodzi, że energia uzyskiwana z farm wiatrowych jest zdecydowanie tańsza niż energia oparta na tradycyjnych paliwach kopalnych. Zdaniem naukowców, inwestując jednego franka czy euro w nowoczesne technologie czystej energii, można uzyskać więcej tańszej elektryczności i szybszy zwrot poniesionych kosztów. Naukowcy sugerują tą drogę inwestycji wszystkim krajom rozwijającym się, zainteresowanym ograniczeniem wydatków.

Jak wyglądają prognozy cen energii na najbliższą przyszłość? Przewiduje się, że do 2030 roku zapłacimy więcej o około 42% za energię pochodzącą z węgla, a gaz zdrożeje nawet o około 43%. Energia wiatru zaś, zgodnie z wyliczeniami Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (European Wind Energy Association - EWEA), nie tylko nie zdrożeje, lecz wraz z rozwojem technologii, do 2030 powinna stanieć o minimum 18%. Elektrownie wiatrowe, farmy wiatrowe i przydomowe turbiny wiatrowe staną się zatem jeszcze bardziej konkurencyjne oraz jeszcze bardziej ekonomicznie opłacalne z punktu widzenia domowego budżetu.

Wychodząc naprzeciw ciągłej eksploatacji Ziemi, naukowcy i inżynierowie starają się znaleźć nowe źródła energii odnawialnej. W szczególności zainteresowani są wodą i jej wszechstronnością. Wiele badań i projektów zmierza do pozyskiwania energii ze strumyków, rzek i energii falowej, które są określone jako okrągłe ruchy cząsteczek wody, spowodowane wiatrem, który przemieszcza powierzchnię wody poprzez tarcie.