ELEKTROWNIE WODNE

01/31/2014 - 23:12
Instytut Rozwoju Energii Odnawialnej
ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

Przypływy i odpływy morskie mogą być wykorzystywane do wytwarzania energii na szeroką skalę. W tym celu, np. u ujścia rzek do morza, buduje się elektrownie wodne. Działają one dzięki temu, że przepływająca woda wprawia w ruch turbiny połączone z generatorami prądu elektrycznego. Innym sposobem wykorzystania pływów morskich jest zakotwiczenie turbin na dnie morza, które są napędzane niezależnie od kierunku przepływu wody. Takie rozwiązanie zastosowali Norwegowie na dnie Morza Północnego, umieszczając tam turbiny na takiej głębokości, że ich praca nie zakłóca żeglugi.

Niemal we wszystkich państwach europejskich wykorzystana może być energia wód śródlądowych potencjalnie obecna w płynących rzekach oraz sztucznych lub naturalnych zbiornikach wodnych. W elektrowniach przepływowych do wytwarzania energii wykorzystuje się cieki wodne. Na większych rzekach można zbudować elektrownie w samym ich nurcie, co jednak stanowi ingerencję w ich bieg. Częściej więc do napędzania turbin wykorzystuje się kanał zasilający, do którego pobierana jest tylko część wody z koryta rzeki. Inny sposób użycia wody do wytwarzania energii wykorzystuje się w elektrowniach szczytowo-pompowych, położonych między dwoma zbiornikami wodnymi – górnym i dolnym. Woda ze zbiornika położonego wyżej przepływa do dolnego, wprawiając w ruch turbiny połączone z generatorem prądu. Gdy zapotrzebowanie na energię maleje (np. nocą) z powrotem pompuje się wodę do górnego zbiornika, wykorzystując nadmiar wytworzonej wcześniej energii.

Do zalet elektrowni wodnych należą: brak zanieczyszczania środowiska naturalnego, zahamowanie niekontrolowanego spływu wód, oszczędność paliwa i brak zależności od jego wydobycia, trwałość oraz wysoka sprawność energetyczna. Nawet jeśli ich budowa i wyposażenie są dość kosztowne, a ich funkcjonowanie zależne jest od rzeźby terenu i zasobów wodnych, w porównaniu z tradycyjnymi elektrowniami cieplnymi koszty eksploatacyjne elektrowni wodnych są zacznie niższe.

 

MK

Wychodząc naprzeciw ciągłej eksploatacji Ziemi, naukowcy i inżynierowie starają się znaleźć nowe źródła energii odnawialnej. W szczególności zainteresowani są wodą i jej wszechstronnością. Wiele badań i projektów zmierza do pozyskiwania energii ze strumyków, rzek i energii falowej, które są określone jako okrągłe ruchy cząsteczek wody, spowodowane wiatrem, który przemieszcza powierzchnię wody poprzez tarcie.