ENERGIA Z WNĘTRZA ZIEMI

02/04/2014 - 13:38
Instytut Rozwoju Energii Odnawialnej
ЕНЕРГІЯ З НАДР ЗЕМЛІ

Nasza planeta ciągle ukrywa przed nami swoje naturalne zasoby, jednak człowiek XXI w. osiągnął tak zaawansowany poziom wiedzy, że i te tajniki potrafi zgłębić. I tak oto w swoich poczynaniach dotarł już do jej wnętrza, gdzie odnalazł ekologiczne źródło energii, a mianowicie energię geotermalną.

Ten rodzaj pozyskiwania energii zaliczamy do jej odnawialnych źródeł. Ponadto jest praktycznie niewyczerpywane, ze względu na olbrzymią objętość Ziemi. Aby ją pozyskać wykonuje się specjalne odwierty. Łączy się to z procesem wtłaczania zimnej wody i odbierania gorącej, która nagrzewa się dzięki skałom znajdującym się pod skorupą ziemską. Jest to metoda pośrednia. Alternatywą jest pozyskiwanie bezpośrednie, polegające na doprowadzaniu energii systemem rur. Ta stosunkowo młoda metoda przyciąga coraz więcej krajów, gdyż już w 24 stosuje się geotermię jako źródło prądu, a 78 czerpie korzyści bezpośrednie. Największe studnie geotermalne znajdują się na Islandii i Filipinach, gdyż odpowiednim miejscem na ich powstanie są obszary działalności wulkanicznej lub sejsmicznej. Do krajów korzystających z tej metody i osiągających pozytywne wyniki energetyczne oraz produkujących najwięcej mocy na jednego mieszkańca należy zaliczyć również: Szwecję, Norwegię, Nową Zelandię i Szwajcarię.

Europa, spośród wszystkich kontynentów, znajduję się na drugim miejscu pod względem wykorzystania w bezpośredni sposób energii geotermalnej. Wyprzedza nas Azja, a pozostałe kontynenty plasują się następująco: Ameryka Północna i Południowa, Afryka i Oceania. Już w ponad 32 krajach europejskich ta metoda zdobyła popularność na różną skalę oraz do różnych celów. Co więcej nasz kontynent przoduje w bezpośrednim wykorzystaniu energii geotermalnej na skalę przemysłową.

Zaletą czerpania energii z wnętrza Ziemi jest jej niezależność od warunków pogodowych czy klimatycznych. Tym czynnikiem, między innymi, zdobyła sobie przewagę nad innymi odnawialnymi źródłami. Ponadto realizuje główne założenie ekologicznego pozyskiwania mocy, a mianowicie, jest w pełni przyjazna środowisku. Nie powoduje bowiem żadnych zanieczyszczeń podczas poprawnego działania. Dodatkową zaletą jest fakt, iż może być wydobywana z każdego miejsca, więc również lokalnie. Pozwala to na pozyskiwanie jej w pobliżu miejsca użytkowania. Studnie geotermalne są także zupełnie neutralne dla krajobrazu w porównaniu do elektrowni wiatrowych czy zapór wodnych. Elementem korzystnym dla tego typu elektrowni jest fakt, iż instalacje oparte na wykorzystaniu geotermii są tanie w eksploatacji.

Czas jednak pokazał, że ten sposób pobierania energii posiada swoje wady. Wykorzystywanie środków chemicznych w procesie wydobycia może doprowadzić do skażenia atmosfery, a także wód powierzchniowychgłębinowych szkodliwymi gazami i minerałami. Jednym z takich gazów jest siarkowodór, który w niskich stężeniach charakteryzuje się rozpoznawalnym zapachem tzw. zapach zgniłych jaj, natomiast w wysokich stężeniach stanowi zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Do zadań elektrowni geotermalnych powinno również należeć kontrolowanie emisji tych szkodliwych substancji. Pozyskiwanie bezpośrednie, które wykorzystuje systemy rurociągowe, może mieć problem z korozją tych że rur, co stanowi przeszkodę i zakłóca ciągłość w dostawach energii. Budowa instalacji, które służą do wydobywania energii jest kosztowna, a ponad to muszą one być ulokowane w miejscu najbardziej opłacalnym energetycznie.

Energia geotermalna należy do jednego z odnawialnych źródeł energii. Jest to metoda wykorzystująca potencjał naszej planety, która krążąc w kosmosie ciągle zaskakuje badaczy. To również dobry sposób oszczędzania, ponieważ w ostatnich latach dzięki rozwojowi geotermii udało się zaoszczędzić ok. 308 baryłek ropy naftowej. Ponadto źródło to zapobiega zanieczyszczeniu środowiska. Wykorzystywana i odpowiednio instalowana elektrownia pomaga dbać o środowisko i zapobiega emisji CO2 do atmosfery o ok. 142 milionów ton rocznie. Powinniśmy rozwijać wiedzę o geotermii, aby w pełni móc cieszyć się energią z wnętrza naszej Ziemi. 

Wychodząc naprzeciw ciągłej eksploatacji Ziemi, naukowcy i inżynierowie starają się znaleźć nowe źródła energii odnawialnej. W szczególności zainteresowani są wodą i jej wszechstronnością. Wiele badań i projektów zmierza do pozyskiwania energii ze strumyków, rzek i energii falowej, które są określone jako okrągłe ruchy cząsteczek wody, spowodowane wiatrem, który przemieszcza powierzchnię wody poprzez tarcie.