PLANY ROZWOJU SEKTORA OŹE W EUROPIE

02/04/2014 - 15:16
Instytut Rozwoju Energii Odnawialnej
ПЛАНИ РОЗВИТКУ ВДЕ У ЄВРОПІ

 Kontrowersyjny pomysł powstawania kolejnych elektrowni napędzanych siłą wiatru na terenach Europy Środkowo- Wschodniej, zostaje sukcesywnie wdrażany w życie za sprawą pomocy ze strony portugalskiego koncernu deweloperskich farm wiatrowych na świecie. EDP Renovaveis działający prężnie w sektorze OZN planuje kolejne inwestycje wiatrowe i fotowoltaiczne. Joao Neto, dyrektor zarządzający w korporacji EDP przekonuje, że tworzenie farm wiatrowych w Rumunii oraz Polsce jest opłacalnym przedsięwzięciem. Zamierza skupić swoje najbliższe inwestycje na tych obszarach i wykorzystać ich potencjał.

Działania kierowane przez Joao Neto z pewnością wywołają sprzeciw wśród przeciwników pozyskiwania energii z mocy wiatru. Pod znakiem zapytania stoi decyzja zainteresowanych państw w tej sprawie. Z ostatniego raportu PwC, dotyczącego zmian w energetyce wiatrowej wynika, że Polska prawdopodobnie wycofa się z pierwotnego pomysłu uczynienia energii wiatrowej głównym odnawialnym źródłem energii do roku 2012, aby w ten sposób moc zrealizować unijny plan pozyskiwania energii z niekonwencjonalnych źródeł. Doradcy PwC informują, że inwestowanie w energetykę wiatrową przestaje być opłacalne dla państwa. Zaostrzone przepisy dotyczące sprzedaży energii generowanej z poziomych ruchów mas powietrza, obniżą dynamikę rozwoju tego sektora energetyki.

Dla czeskiego koncernu energetycznego CEZ stawiającego sobie za cel dysponowania wysokim potencjałem niekonwencjonalnych źródeł energii rzędu 3 GW Rumunia jest obiecującym rynkiem na lokowanie środków. Odpowiedzialny za inwestycje zagraniczne CEZ Martin Pacovski widzi potencjał także w rynku polskim oraz niemieckim. Najbliższe tygodnie pokażą, które koncerny przystąpią do budowy elektrowni wiatrowych i z jakim skutkiem.

Inwestycje w odnawialne źródła energii to nie tylko sposób na pomnożenie kapitału akcjonariuszy, ale także szansa na pomnożenie kapitału krajowego państw Europy Środkowo- Wschodniej przy zadbaniu o ekologię. Kluczowe decyzje jakie zapadną w niedalekiej przyszłości powinny być dobrze przemyślane, ponieważ ich konsekwencje będą odczuwalne przez wszystkich. Przed portugalskim i czeskim koncernem stoi pytanie: inwestować czy nie inwestować? Przed Rumunią, Polską oraz Niemcami pytanie brzmi następująco: godzić się na budowę czy nie godzić?

Marta Bolarczyk

Wychodząc naprzeciw ciągłej eksploatacji Ziemi, naukowcy i inżynierowie starają się znaleźć nowe źródła energii odnawialnej. W szczególności zainteresowani są wodą i jej wszechstronnością. Wiele badań i projektów zmierza do pozyskiwania energii ze strumyków, rzek i energii falowej, które są określone jako okrągłe ruchy cząsteczek wody, spowodowane wiatrem, który przemieszcza powierzchnię wody poprzez tarcie.