POMPY CIEPŁA I SAMOCHODY NA ENERGIĘ GEOTERMALNĄ - WITAJ W ISLANDII

02/04/2014 - 13:29
Instytut Rozwoju Energii Odnawialnej
ТЕПЛОВІ НАСОСИ ТА АВТОМОБІЛІ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬ ГЕОТЕМАЛЬНУ ЕНЕРГIЮ

Samochody na energię geotermalną? Domy ocieplane energią Ziemi? Elektryczność z wnętrza naszej planety? To nie futurystyczne wizje science-fiction, tylko rzeczywistość mieszkańców Islandii, gdzie już od lat wykorzystuje się energię geotermalną chociażby dzięki zastosowaniu pomp ciepła.

Islandia jest pionierem wykorzystywania podziemnych zasobów natury. Budowę sieci geotermalnego centralnego ogrzewania w Reykjaviku rozpoczęto już w 1930 r. Było to jak na ówczesne czasy wydarzenie przełomowe. Zalety nowego źródła energii szybko przekonały mieszkańców Islandii do poszukiwań nowatorskich sposobów jej wykorzystania. Obecnie kraj ten wykorzystuje z powodzeniem bogate źródła termiczne w niespotykanej na świecie skali.

Energia geotermanlna jest wewnętrznym ciepłem Ziemi. W Islandii stosowana jest między innymi do wytwarzania wodoru, którym mogą być zasilane następnie samochody. Będąc w Reykjaviku możemy podjechać na jedną z kilkunastu stacji paliw oferujących ekologiczny wodór i zatankować do pełna, nie martwiąc zbytnio się o zanieczyszczanie środowiska naturalnego.

Islandia nie jest jedynym krajem wpierającym rozwój energii geotermalnej. Projekty realizowane na terytorium zachodnich Stanów Zjednoczonych mają zapewnić dystrybucję ciepła z wnętrza Ziemi w 6 milionach amerykańskich domów. Polska nie jest tak bogata w źródła termalne jak Islandia, jednakże ich potencjał śmiało przewyższa nasze zapotrzebowanie. W skali świata, największy udział w wykorzystaniu zasobów geotermalnych ma ogrzewanie pomieszczeń przy pomocy pomp ciepła. Stanowi ono 49% światowego użycia energii geotermalnej. Na kolejnych miejscach znajdują się kąpieliska ( np. Termy Uniejów) i balneoterapia (niecałe 25%).

Dzięki stałemu rozwojowi technologii pomp ciepła, masowej produkcji a co za tym idzie spadkowi cen, każdy z nas ma szansę wykorzystać termalne zasoby natury we własnym domu. Urządzenia te odzyskują ciepło skumulowane w gruncie i wodach gruntowych, których temperatury często nie przekraczają kilku- kilkunastu stopni Celsjusza. Jest to tzw. dolne źródło ciepła. Górnym odbiornikiem ciepła jest najczęściej woda, znajdująca się w instalacji centralnego ogrzewania czy instalacji ogrzewania podłogowego. Ostatnio, jako dolne źródło ciepła wykorzystuje się także powietrze. Pompy ciepła powietrze – woda są efektywne jedynie w zakresie temperatur od -15 °C do +25 °C i często wymagają wspomagania dodatkowym źródłem energii, np. kotłem gazowym. Znacznie efektywniejsze i tańsze w eksploatacji są urządzenia wykorzystujące jako dolne źródło ciepła grunt i wody gruntowe (tzw. pompy ciepła woda – woda).

Geotermia daje szerokie możliwość zastosowania w ogrzewnictwie: przygotowanie ciepłej wody użytkowej, centralne ogrzewanie, ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie pomieszczeń gospodarczych, a ponadto w rolnictwie, ogrodnictwie czy rekreacji. W ostatnich latach wykorzystanie źródeł termalnych staje się coraz bardzie popularne ze względu na ich nieograniczoność i odnawialność, powszechność występowania oraz co nie mniej ważne – niezależność od warunków klimatycznych i pogodowych.

Wychodząc naprzeciw ciągłej eksploatacji Ziemi, naukowcy i inżynierowie starają się znaleźć nowe źródła energii odnawialnej. W szczególności zainteresowani są wodą i jej wszechstronnością. Wiele badań i projektów zmierza do pozyskiwania energii ze strumyków, rzek i energii falowej, które są określone jako okrągłe ruchy cząsteczek wody, spowodowane wiatrem, który przemieszcza powierzchnię wody poprzez tarcie.