SZUKAĆ WIATRU W POLU?

02/04/2014 - 14:54
Instytut Rozwoju Energii Odnawialnej
ЧИ ІНВЕСТУВАТИ В ВІТРЯНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ?

Jednym ze sposobów wykorzystania odnawialnych źródeł energii jest budowanie elektrowni wiatrowych. Ich działanie polega na tym, że pęd wiatru napędza turbiny wiatrowe generujące „prąd”. Uzyskiwana z energii wiatru energia elektryczna uznawana jest za ekologicznie czystą, jednak wywołuje zmiany w środowisku. Budowanie tego typu elektrowni wzbudza kontrowersje. Czy zatem inwestowanie w parki wiatrowe to dobry pomysł czy też może dostrzeżenie korzyści tego rozwiązaniem jest równoznaczne z przysłowiowym szukaniem wiatru w polu?

Zwolennicy elektrowni wiatrowych przekonują, że to ekologiczne rozwiązanie, bowiem przy wytwarzaniu energii do atmosfery nie przedostają się szkodliwe substancje, które towarzyszą reakcji spalania węgla w przypadku konwencjonalnych elektrowni węglowych oraz wiatrowych. Ponadto służą produkcji prądu, na terenach, na których prąd sieciowy nie dociera. Są one także bardziej „estetycznie” niż dymiące kominy, dzięki czemu lepiej komponują się z krajobrazem. Generowany za pomocą wiatru prąd nie wiąże się z ryzykiem wzrostu cen, co przemawia na korzyść niekonwencjonalnej elektrowni.

Przeciwnicy rozwiązania wytaczają szereg kontrargumentów, podkreślając, że siła wiatru nie jest wartością stałą, toteż trudno przewiedzieć, jaką ilość energii będzie wytworzona w konkretnym dniu. Z uwagi na dużą powierzchnię, którą zajmują elektrownie wiatrowe, należy je budować w obszarach nie zaludnionych, oddalonych od miast. Turbiny wytwarzają hałas, dlatego praca wiatraka może być uciążliwa dla mieszkańców. Emitowane infradźwięki oraz wywoływanie wizualnego efektu „migania cieni” jest szkodliwe dla ludzkiego zdrowia. Elektrownie wiatrowe zagrażają także przelatującym ptakom, nietoperzom oraz zwierzętom morskim.

Przodownikiem na europejskim rynku energetyki wiatrowej są Niemcy. Elektrownie wiatrowe budowane są m.in. we Włoszech, w Kanadzie, Francji, Wielkiej Brytanii czy Portugalii. Energetyka wiatrowa w Polsce rozwinęła się w latach 90. XX wieku, zaś jej rozkwit przypada na pierwsze lata następnego tysiąclecia, kiedy to powstawały kolejne farmy wiatrowe w Malborku, Inowrocławiu, Tychowie czy Fągowie na skutek wzrostu budżetu przeznaczonego na nowe inwestycje.

Pozyskiwanie energii przy wykorzystaniu siły wiatru to dobre rozwiązanie, jeśli wyeliminuje się ich wady przez odpowiednią lokalizację. Zatem czerpanie z poziomego ruchu mas powietrza to nie szukanie wiatru w polu.  

Wychodząc naprzeciw ciągłej eksploatacji Ziemi, naukowcy i inżynierowie starają się znaleźć nowe źródła energii odnawialnej. W szczególności zainteresowani są wodą i jej wszechstronnością. Wiele badań i projektów zmierza do pozyskiwania energii ze strumyków, rzek i energii falowej, które są określone jako okrągłe ruchy cząsteczek wody, spowodowane wiatrem, który przemieszcza powierzchnię wody poprzez tarcie.