INNOWACYJNE TECHNOLOGIE

02/04/2014 - 11:32
Instytut Rozwoju Energii Odnawialnej
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Siły całego świata koncentrują się na poszukiwaniu większych możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Energia pochodząca ze źródeł odnawialnych to nie sen o przyszłości – to technologia teraźniejszości szeroko wykorzystywana na całym świecie.

Życie w dużych ośrodkach miejskich, z wysoko rozwiniętą infrastrukturą przemysłową, oparte jest na znacznym zużyciu energii oraz dużym zanieczyszczeniu środowiska naturalnego. Cały świat oczekuje zbliżającej się rewolucji energetycznej. Jednym z głównych wyzwań przyszłości jest mądre korzystanie z energii elektrycznej. Nie oznacza to oczywiście, że powinniśmy mieszkać w ciemnościach czy też bez ogrzewania. Inteligentne wykorzystanie zasobów energetycznych powinno być wyznacznikiem korzystania z energii elektrycznej. Większość uprzemysłowionych krajów może ograniczyć obecne zużycie energii bez obniżania komfortu życia swoich obywateli. Zwykła zmiana stylu życia może znacząco wpłynąć na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Głównym krokiem w rozwoju metod oszczędzania energii powinno być zwiększenie wykorzystania zdecentralizowanego użycia energii. Innowacyjne systemy takie jak: pompy ciepła powietrze – powietrze, grunt – powietrze, kolektory słoneczne są jednymi z najnowszych technologii zdecentralizowanej produkcji energii. Wyżej wymienione urządzenia są z powodzeniem używane w gospodarstwach domowych dla ogrzewania ciepłej wody, emitując przy tym znikomą ilość zanieczyszczeń do środowiska. Wykorzystanie energii solarnej, pozwala zaoszczędzić do 75% tradycyjnej energii na ogrzewaniu wody użytkowej oraz do 50% na centralnym ogrzewaniu. Całkowita powierzchnia kolektorów słonecznych działających na terenie Unii Europejskiej wyniosła 16 mln m2. Prognozy UE przewidują, że do końca 2012 powierzchnia zainstalowanych kolektorów wyniesie 100 mln m2.

Ciepło ziemi to naturalna energia, dostępna na wyciągnięcie ręki w dowolnym zakątku świata. Pompy ciepła, wykorzystywane z powodzeniem w instalacjach geotermalnych, czerpią energię z odnawialnych źródeł wnętrza ziemi, następnie zwiększają jej potencjał, aby wykorzystać ją do ogrzewania budynków mieszkalnych i przemysłowych. Jednocześnie wkład pierwotnej energii jest 1.2 – 2.3 razy mniejszy niż przy spalaniu tradycyjnego paliwa. Pompy ciepła i instalacje geotermalne korzystają wyłącznie z odnawialnych zasobów naszej planety i dlatego nie emitują szkodliwego dwutlenku węgla do atmosfery. Wykorzystanie potencjału energii ziemi jest doskonałym sposobem zarówno na zmniejszenie rachunków za ogrzewanie, jak również na ochronę naszej planety przed szkodliwym wpływem efektów spalania tradycyjnych źródeł energii. W Szwajcarii około 30% nowych domów ogrzewana jest za pomocą pomp ciepła. W Szwecji natomiast, już w 2004 r. zamontowanych było 50 000 takich urządzeń.

Światowe inwestycje w odnawialne źródła energii osiągnęły w 2011 roku rekordowy poziom 260 mld. dolarów. Stanowi to pięciokrotny wzrost w stosunku do 2004 roku, kiedy to suma inwestycji wyniosła 53,6 mld. dolarów.

Państwa członkowskie UE przyjęły wspólny program, który zakłada osiągnięcie pozyskiwania całkowitej energii ze źródeł odnawialnych (OŹE) na poziomie 20% już w 2020 r. Służby informacyjne Światowego Stowarzyszenia Jądrowego (WNA) informują, iż Niemcy zamierzają zainwestować w rozwój odnawialnych źródeł energii (OŹE) 1 848 trylionów dolarów do 2030 r. Niemcy planują także w ciągu kilku najbliższych lat przeprowadzić „rewolucję energetyczną”, w wyniku której w centrum nowego systemu energii elektrycznej znajdą się technologie energetyki odnawialnej. Do 2020 r., na 2 lata przed całkowitą likwidacją swoich stacji atomowych, Niemcy chcą zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 40 %, podwoić ilość OŹE, aby dzięki ich wykorzystaniu wyprodukować 35% energii elektrycznej potrzebnej dla całego kraju. W planach jest także zmniejszenie zużycia energii o 20%.

Według niemieckiego eksperta J. Knaaka: „Pod względem stopnia i ilości napromieniowania słonecznego, najlepsze miejsce na budowę elektrowni słonecznej w Niemczech można porównać z najgorszym na terytorium Ukrainy”. Ukraina to kraj o stosunkowo wysokim natężeniu promieniowania słonecznego, dotychczas mało wykorzystywanym. Biorąc pod uwagę doświadczenia innych europejskich państw z analogicznym poziomem nasłonecznienia, można śmiało stwierdzić, iż Ukraina może z powodzeniem wykorzystywać energię słoneczną nie tylko na Krymie i na wschodzie kraju, ale na całym swoim terytorium.

POSTSCRIPT:

Światowe inwestycje w odnawialne źródła energii osiągnęły w 2011 roku rekordowy poziom 260 mld. USD

Niemcy planują zastąpić do 2020 roku likwidowane elektrownie atmowowe energią ze źródeł odnawialnych.

Wychodząc naprzeciw ciągłej eksploatacji Ziemi, naukowcy i inżynierowie starają się znaleźć nowe źródła energii odnawialnej. W szczególności zainteresowani są wodą i jej wszechstronnością. Wiele badań i projektów zmierza do pozyskiwania energii ze strumyków, rzek i energii falowej, które są określone jako okrągłe ruchy cząsteczek wody, spowodowane wiatrem, który przemieszcza powierzchnię wody poprzez tarcie.