PLANY ROZWOJU SEKTORA OŹE W EUROPIE

02/04/2014 - 15:16
Instytut Rozwoju Energii Odnawialnej
ПЛАНИ РОЗВИТКУ ВДЕ У ЄВРОПІ

 Kontrowersyjny pomysł powstawania kolejnych elektrowni napędzanych siłą wiatru na terenach Europy Środkowo- Wschodniej, zostaje sukcesywnie wdrażany w życie za sprawą pomocy ze strony portugalskiego koncernu deweloperskich farm wiatrowych na świecie. EDP Renovaveis działający prężnie w sektorze OZN planuje kolejne inwestycje wiatrowe i fotowoltaiczne. Joao Neto, dyrektor zarządzający w korporacji EDP przekonuje, że tworzenie farm wiatrowych w Rumunii oraz Polsce jest opłacalnym przedsięwzięciem. Zamierza skupić swoje najbliższe inwestycje na tych obszarach i wykorzystać ich potencjał.

Działania kierowane przez Joao Neto z pewnością wywołają sprzeciw wśród przeciwników pozyskiwania energii z mocy wiatru. Pod znakiem zapytania stoi decyzja zainteresowanych państw w tej sprawie. Z ostatniego raportu PwC, dotyczącego zmian w energetyce wiatrowej wynika, że Polska prawdopodobnie wycofa się z pierwotnego pomysłu uczynienia energii wiatrowej głównym odnawialnym źródłem energii do roku 2012, aby w ten sposób moc zrealizować unijny plan pozyskiwania energii z niekonwencjonalnych źródeł. Doradcy PwC informują, że inwestowanie w energetykę wiatrową przestaje być opłacalne dla państwa. Zaostrzone przepisy dotyczące sprzedaży energii generowanej z poziomych ruchów mas powietrza, obniżą dynamikę rozwoju tego sektora energetyki.

Dla czeskiego koncernu energetycznego CEZ stawiającego sobie za cel dysponowania wysokim potencjałem niekonwencjonalnych źródeł energii rzędu 3 GW Rumunia jest obiecującym rynkiem na lokowanie środków. Odpowiedzialny za inwestycje zagraniczne CEZ Martin Pacovski widzi potencjał także w rynku polskim oraz niemieckim. Najbliższe tygodnie pokażą, które koncerny przystąpią do budowy elektrowni wiatrowych i z jakim skutkiem.

Inwestycje w odnawialne źródła energii to nie tylko sposób na pomnożenie kapitału akcjonariuszy, ale także szansa na pomnożenie kapitału krajowego państw Europy Środkowo- Wschodniej przy zadbaniu o ekologię. Kluczowe decyzje jakie zapadną w niedalekiej przyszłości powinny być dobrze przemyślane, ponieważ ich konsekwencje będą odczuwalne przez wszystkich. Przed portugalskim i czeskim koncernem stoi pytanie: inwestować czy nie inwestować? Przed Rumunią, Polską oraz Niemcami pytanie brzmi następująco: godzić się na budowę czy nie godzić?

Marta Bolarczyk

People are forever trying to find new sources of renewable energy, so it isn’t surprising that they are especially interested in water and its versatility. Accordingly, much effort has been directed into obtaining energy from tidal and wave power, which are defined as circular movements of water molecules caused by wind that moves water surface through friction.